151 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
Cập nhật ngày: 26/03/2020 15:40

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cấp mới cho 151 doanh nghiệp, với vốn đăng ký 1.056 tỷ đồng; cấp điều chỉnh thay đổi cho 487 doanh nghiệp; cấp thành lập đơn vị trực thuộc 67 đơn vị và làm thủ tục giải thể cho 23 doanh nghiệp.

Như vậy, hiện toàn tỉnh có 6.947 doanh nghiệp (tuy nhiên, số doanh nghiệp cơ quan Thuế đang quản lý chỉ là 5,5 nghìn), với tổng số vốn đăng ký xấp xỉ 89,5 nghìn tỷ đồng. Cùng với đó, có 4 dự án được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư, chủ trương đầu tư với số vốn đăng ký đầu tư là 58 tỷ đồng và có 12 dự án điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhẬn đăng ký đầu tư; 1 dự án thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tỉnh đã cấp mới cho 5 dự án, với tổng vốn đăng ký 6,1 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 3 lượt dự án, với tổng vốn đăng ký tăng thêm 13,5 triệu USD. Như vậy, tính đến cuối tháng 3-2020, trên địa bàn tỉnh có 149 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký là 8,209 tỷ USD.

Hạ Liên