Đồng chí Hoàng Văn Hùng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới.
Đồng chí Hoàng Văn Hùng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới.

Ngày 25, 26-3, Đảng bộ xã Cổ Lũng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương lựa chọn, tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm về công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ: 10 chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. Diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc khi kinh tế phát triển, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đề ra mục tiêu tổng quát: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực hiện dân chủ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu”. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Vũ Văn Cương, Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Linh Lan