Ngày 26-3, Ban vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiệm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tỉnh Thái Nguyên (Ban Cứu trợ tỉnh) đã họp để kiện toàn Ban theo Quyết định số 112/QĐ-MTTQ-BTT của Ủy ban MTTQ tỉnh (ảnh).

Ngay sau công tác kiện toàn, các thành viên đã họp bàn về một số nội dung liên quan đến công tác cứu trợ trên địa bàn tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, kết dư Quỹ Cứu trợ do Ban quản lý còn 5,6 tỷ đồng. Cùng với đó, các đơn vị, tập thể, cá nhân đã ủng hộ gần 16 tỷ đồng (tiền và hàng hóa) để chung tay phòng, chống dịch COVID-19. Căn cứ tình hình thực tế, các thành viên Ban cứu trợ đã bàn thảo và nhất trí một số nội dung sử dụng Quỹ. Thứ nhất, đồng ý phương án báo cáo UBND tỉnh về việc xem xét trích trên 4,9 tỷ đồng từ nguồn kinh phí do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, một số doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan, đơn vị đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để hỗ trợ một số thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh cho Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Thứ hai, đồng ý với đề xuất của Giám đốc Sở Y tế về việc báo cáo UBND tỉnh để trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét trích Quỹ cứu trợ mua 10 máy khử khuẩn tự động (tổng trị giá 800 triệu đồng), đặt tại các địa điểm cần thiết. Ngoài ra, Ban Cứu trợ tỉnh cũng thống nhất trích 500 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn.

Khánh Huyền