Xác định vai trò quan trọng của người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thời gian qua, T.X Phổ Yên đã đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong đó, tập trung vào việc xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Theo thống kê, trên địa bàn Thị xã hiện có 371 tổ an ninh nhân dân; 371 tổ hòa giải tại xóm, tổ dân phố; 2 tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông tại phường Ba Hàng và xã Thuận Thành; xây dựng 24 mô hình dân vận khéo và duy trì hoạt động 4 ban bảo vệ dân phố tại các phường Ba Hàng, Đồng Tiến, Bãi Bông và Bắc Sơn. Từ đầu năm 2019 tới nay, thông qua các mô hình tự quản, quần chúng nhân dân đã cung cấp gần 500 tin, nguồn tin, trong đó hơn 70% là tin báo có giá trị. Nhờ đó, lực lượng công an T.X Phổ Yên đã bắt được 1 đối tượng truy nã; điều tra làm rõ 183/185 vụ việc, đạt 98,9% vụ phạm pháp về trật tự xã hội.

Cùng với mô hình tự quản, T.X Phổ Yên cũng xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình điểm trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” như: Câu lạc bộ những người đồng cảm; mô hình giáo dục cộng đồng, câu lạc bộ phụ nữ phòng chống bạo lực gia đình, nhóm giáo dục đồng đẳng,…

Hồng Tâm