Hiện nay, huyện Võ Nhai có trên 1.564ha cây ăn quả, trong đó diện tích cho sản phẩm là 1.200ha. Một số loại cây ăn quả đã được người dân lựa chọn trồng với diện tích khá lớn, tạo thành vùng sản xuất cây ăn quả tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Na ở xã La Hiên (250ha), cho thu nhập 380-400 triệu đồng/ha/năm; bưởi xã Tràng Xá (350ha) cho thu nhập 500-700 triệu đồng; Cam Vinh ở xã Lâu Thượng; Ổi ở xã Phú Thượng cho thu nhập 400-500 triệu đồng/ha/năm...

Để nâng cao giá trị sản phẩm các loại cây ăn quả, huyện Võ Nhai đã chỉ đạo các xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện hướng dẫn người dân sản xuất theo quy trình VietGAP. Đến nay, có hai loại cây ăn quả chính đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP, gồm: Na ở xã La Hiên với diện tích 40ha, bưởi ở xã Tràng Xá với diện tích trên 60ha. Ngoài ra, Tổ hợp tác sản xuất bưởi an toàn xã Tràng Xá cũng đã thực hiện lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm theo công nghệ Isarael với diện tích trên 10ha...

Đức Anh