Tiếp thêm sức mạnh cho chi bộ khu dân cư
Cập nhật ngày: 01/04/2020 09:25
Nhờ được tăng cường lực lượng đảng viên là cán bộ xã về sinh hoạt, Chi bộ Tân Tiến đã lãnh đạo thực hiện tốt việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.
Nhờ được tăng cường lực lượng đảng viên là cán bộ xã về sinh hoạt, Chi bộ Tân Tiến đã lãnh đạo thực hiện tốt việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Sau một thời gian thực hiện việc giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn, tăng cường đội ngũ đảng viên về các chi bộ xóm, tổ dân phố sinh hoạt đã khẳng định được đây là một chủ trương đúng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của các chi bộ, củng cố chi bộ yếu kém.

Để việc đưa đảng viên về sinh hoạt ở cơ sở đảm bảo về ổn định về tổ chức và tăng cường năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của chi bộ, trước đó, đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đại Từ đã thực hiện rà soát, phân loại từng đảng viên theo sở trường và yêu cầu nhiệm vụ của từng người. Từ đó, xây dựng kế hoạch dự kiến phân công đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ xóm, tổ dân phố phù hợp. Nhiệm vụ của đảng viên được phân công xuống các chi bộ không chỉ đơn thuần là để tham gia sinh hoạt mà mục đích chính là các đảng viên này sẽ cùng với cấp ủy nâng cao chất lượng hoạt hoạt động của chi bộ nơi mình sinh hoạt. Có những đồng chí sau khi về sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở đã làm bí thư chi bộ, đưa chi bộ từng bước đi vào hoạt động nền nếp, nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Trịnh Quốc Việt, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Trước đây, ở các chi bộ cơ sở, đặc biệt là đối với chi bộ nông thôn, nhiều đồng chí bí thư chi bộ còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng công tác, dẫn đến chất lượng sinh hoạt ở chi bộ chưa cao. Vì thế, việc tổ chức sinh hoạt ở chi bộ nông thôn không ít nơi còn hình thức, nội dung sơ sài. Tuy nhiên, sau khi được tăng cường thêm các đảng viên là cán bộ xã về sinh hoạt, chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ đã được nâng lên...

Đồng chí Phan Thị Đoán, đảng viên Chi bộ Tân Tiến, xã Quân Chu, cho biết: Chi bộ Tân Tiến chỉ có 5 đảng viên, sau khi giải thể chi bộ cơ quan xã, Chi bộ xóm được tăng cường thêm 3 đảng viên. Trong đó có đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã được phân công về sinh hoạt tại Chi bộ và được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ. Nhờ đó, việc tổ chức sinh hoạt của Chi bộ cũng được đổi mới đáng kể. Trước mỗi buổi sinh hoạt, cấp ủy Chi bộ chuẩn bị nội dung kỹ càng, chu đáo, báo trước cho đảng viên biết để chủ động bố trí thời gian dự sinh hoạt và chuẩn bị ý kiến phát biểu. Tại các buổi sinh hoạt, cấp ủy Chi bộ chọn những việc cụ thể, liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, các quyền lợi của đảng viên, quần chúng để đưa ra thảo luận, bàn biện pháp giải quyết... 

Đồng chí Lê Văn Toản, Bí thư Đảng ủy xã Quân Chu cho biết: Trước đây, chi bộ cơ quan xã có khoảng 20 đảng viên. Để giúp đỡ các chi bộ nông thôn nâng cao năng lực và sức chiến đấu, chúng tôi đã phân công hơn 10 đồng chí về sinh hoạt ở các chi bộ nông thôn, Chi bộ cơ quan xã chỉ còn lại 3 đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã và 5 đảng viên ở địa phương khác đến đây công tác sinh hoạt. Năm 2019, thực hiện việc giải thể Chi bộ cơ quan xã, 8 đảng viên này tiếp tục tục được phân công về các chi bộ nông thôn sinh hoạt. Như vậy đến nay, toàn xã có 9 chi bộ nông thôn thì 8 chi bộ có cán bộ xã về sinh hoạt cùng, trong đó có 2 đồng chí làm bí thư chi bộ xóm.

Sau khi giải thể 30 chi bộ cơ quan xã, thị trấn, có khoảng 600 đảng viên được tăng cường về sinh hoạt tại các chi bộ khu dân cư, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt và thực hiện tốt mục tiêu phát triển đảng viên ở những chi bộ còn ít đảng viên. Có những xóm trước đây chỉ có 1-3 đảng viên, phải sinh hoạt ghép, sau khi được tăng cường đảng viên là cán bộ xã về đã nâng lên 5-8 đảng viên. Đến nay, trên địa bàn huyện Đại Từ đã “xóa” chi bộ sinh hoạt ghép. Ngoài ra, việc giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn cũng nhằm sắp xếp, tinh gọn tổ chức đảng. Hiện, số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở của huyện là 587 chi bộ, giảm 105 chi bộ so với năm 2015.

Hải Hằng