Vốn đầu tư phát triển giảm so với cùng kỳ
Cập nhật ngày: 01/04/2020 16:45

Dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh nên các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng dừng tìm kiếm cơ hội đầu tư, các dự án đã đầu tư cũng có xu hướng hoãn lại việc tăng vốn nên nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh trong quý I/2020 giảm sâu so với cả quý trước và cùng kỳ năm 2019. Theo đó, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh quý I ước đạt 8,1 nghìn tỷ đồng, giảm 26,1% so với quý trước và giảm 14% so với cùng kỳ.

Cụ thể, vốn đầu tư của khu vực kinh tế trong nước ước đạt 6,3 nghìn tỷ đồng, tăng 32,1% cùng kỳ nhưng giảm 25,3% so với quý trước (trong đó, vốn Nhà nước quản lý đạt 969 tỷ đồng; vốn của tư nhân và dân cư ước đạt 5,3 nghìn tỷ đồng). Vốn đầu tư của tư nhân và dân cư tăng cao so với cùng kỳ là do vốn của tổ chức, doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt gấp 2,7 lần cùng kỳ. Sở dĩ có sự tăng cao này là bởi Dự án xây dựng nhà máy tại huyện Võ Nhai của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG được triển khai thi công từ tháng 12-2019 với mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 150 tỷ đồng và dự kiến sẽ đưa vào sản xuất trong quý II/2020. Dự án khu đô thị Thái Hưng Eco city đang được triển khai với tổng mức đầu tư trên 2,1 nghìn tỷ đồng. Dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đang được triển khai với  tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng...

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện khoảng 1,8 nghìn tỷ đồng, giảm 28,8% so với quý trước và giảm 61,7% so với cùng kỳ (đầu tư trong quý I/2020 của Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam chỉ bằng 8,2% cùng kỳ; Công ty TNHH SamSung Electronics Việt Nam Thái Nguyên chỉ bằng 62,1% cùng kỳ)…

Hạ Liên