Mặc dù chịu ảnh hưởng chung của dịch COVID-19, nhưng trong quý I/2020, các doanh nghiệp sản xuất nhóm sản phẩm điện tử trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019.

Các sản phẩm điện tử như: Tai nghe đạt 15,9 triệu sản phẩm, tăng gấp 2,2 lần; mạch điện tử tích hợp đạt 28,2 triệu sản phẩm, tăng 19,8%; điện thoại có giá từ 6 triệu đồng trở lên đạt 5,4 triệu sản phẩm, tăng 3,4%...

Có được kết quả này là do các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19, duy trì ổn định tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời nắm bắt nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tử của người dân gia tăng trong thời điểm này để điều chỉnh cung - cầu sản phẩm, thay đổi chiến lược sản xuất kinh doanh.

Để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, các doanh nghiệp sản xuất nhóm sản phẩm điện tử đang tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tăng cường các giải pháp về thực hành tiết kiệm, cải tiến công nghệ sản xuất nhằm giảm chi phí đầu vào và tăng sức cạnh tranh về giá bán trên thị trường…

Hoàng Cường