Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), từ cuối tháng 3-2020, NHCSXH tỉnh bắt đầu triển khai các giải pháp hỗ trợ, nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch COVID-19.

Theo đó, NHCSXH các huyện, thành, thị đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác nắm bắt diễn biến dịch COVID-19 tại từng địa bàn, mức độ ảnh hưởng, thiệt hại của khách hàng vay vốn, để từ đó đề xuất các biện pháp hỗ trợ phù hợp, như: Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung hoặc tiến hành xử lý nợ bị rủi ro theo quy định. Riêng đối với khách hàng đang điều trị bệnh hoặc được cách ly y tế do dịch COVID-19 theo quyết định của cấp có thẩm quyền nên không thể thực hiện giao dịch với NHCSXH cũng như chưa trả được nợ gốc đến hạn, sẽ được NHCSXH điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ. NHCSXH các huyện, thành, thị có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo về các trường hợp khách hàng bị ảnh hưởng để báo cáo UBND tỉnh và NHCSXH tỉnh tổng hợp, xem xét.

Tính đến đầu tháng 4-2020, NHCSXH tỉnh quản lý trên 3.500 tỷ đồng nguồn vốn, với trên 115 nghìn khách hàng còn dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo là trên 800 tỷ đồng, với  trên 20.000 khách hàng còn dư nợ; hộ mới thoát nghèo là trên 336 tỷ đồng,  trên 6.700 khách hàng còn dư nợ; hộ cận nghèo trên 673 tỷ đồng, hơn 15.000 khách hàng còn dư nợ. Với việc triển khai các giải pháp nêu trên của NHCSXH sẽ giúp những khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch không lo bị chuyển sang nhóm nợ quá hạn, nợ xấu, để không phải trả lãi suất vay quá hạn; đồng thời vẫn có cơ hội được bổ sung nguồn vốn nếu có nhu cầu vay thêm theo hạn mức vay tối đa để khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hạ Liên