Nâng cao thứ hạng về cải cách hành chính
Cập nhật ngày: 20/05/2020 08:55
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa T.X Phổ Yên.
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa T.X Phổ Yên.

Trong vài năm trở lại đây, tỉnh Thái Nguyên liên tiếp có những bước thăng hạng về chỉ số cải cách hành chính (CCHC). Mới đây, tỉnh ta tiếp tục nhận được tin vui, khi Bộ Nội vụ công bố chỉ số CCHC (Par Index) của năm 2019, trong đó, Thái Nguyên tiếp tục tăng 4 bậc, từ vị trí 18 vươn lên vị trí 14/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây cũng là vị trí cao nhất từ trước tới nay mà tỉnh ta đạt được.

Theo kết quả thẩm định chỉ số CCHC của Bộ Nội vụ, Thái Nguyên đạt 83,01 điểm, là 1 trong 43 tỉnh, thành phố thuộc nhóm B (Nhóm A có duy nhất tỉnh Quảng Ninh với trên 90 điểm). Nhìn vào 8 chỉ số thành phần để cấu thành Par Index, hầu hết các chỉ số đều được cải thiện. Đặc biệt là chỉ số về công tác chỉ đạo, điều hành đạt 94%, xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố. Ngoài ra, các chỉ số về: Cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách tài chính công, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh... cũng được nâng lên. Kết quả này đã minh chứng cho những nỗ lực của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp CCHC.

Đồng chí Nguyễn Đức Lực, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Là cơ quan thường trực trong công tác CCHC của tỉnh, hằng năm, Sở đều tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh và chỉ số CCHC cấp tỉnh. Đồng thời, tham mưu cho tỉnh ban hành các kế hoạch CCHC, kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC. Trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời chỉ đạo các cấp, ngành đầu tư nguồn lực cho CCHC... 

Theo đó, ngay từ đầu năm, các cấp, ngành trong tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác CCHC. Trong đó tập trung vào cải cách thể chế, cải cách các thủ tục hành chính. Các danh mục thủ tục hành chính được các đơn vị, địa phương rà soát, công bố kịp thời. Đến nay, 100% thủ tục hành chính đã được giải quyết ở bộ phận một cửa. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận, công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong công tác CCHC. Bằng việc tuyên truyền sâu, rộng tới cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân về nâng cao vai trò và ý nghĩa của công tác CCHC, các tổ chức, cá nhân đã nắm rõ những quy định về thủ tục hành chính, từ đó phát huy vai trò giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra, đồng thời các đơn vị cũng phát huy vai trò tự kiểm tra giám sát. Năm 2019, Thường trực HĐND đã tổ chức phiên chất vấn về công tác CCHC. Ngoài ra, các sáng kiến về CCHC được các cấp, ngành, các cơ quan đẩy mạnh, phát huy.

Nhờ được tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG rất thuận lợi trong việc xây dựng nhiều nhà máy ở các địa phương trong tỉnh. Ảnh: Hoạt động sản xuất tại Nhà máy TNG Đại Từ.

Là địa phương có nhiều điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển công nghiệp, T.X Phổ Yên đã tận dụng tốt lợi thế này để tạo nên sự bứt phá ngoạn mục trong phát triển kinh tế. Một trong những yếu tố quan trọng mang lại kết quả này là Thị xã đã tập trung đẩy mạnh CCHC. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND T.X Phổ Yên cho biết: Để làm tốt công tác CCHC, Thị xã đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó, phân công làm rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, đặc biệt là những ngành có liên quan trực tiếp tới việc giải quyết các thủ tục hành chính. Qua đó, gắn trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Thị xã làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, để kịp thời có những biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế... 

Để đạt được thứ hạng hiện nay về CCHC đã khó, việc giữ vững và nâng cao thứ hạng về CCHC càng khó khăn hơn. Xác định rõ điều này, tỉnh đã đề ra các giải pháp đồng bộ đối với từng chỉ số thành phần. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong năm 2020, tỉnh Thái Nguyên xác định một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng cường rà soát các chỉ tiêu còn thiếu, còn yếu để đề ra các giải pháp cụ thể, rõ ràng. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời, công khai, minh bạch. Đặc biệt là, trong sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, tỉnh sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, khẩn trương đưa trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động, góp phần giải quyết các thủ tục một cách công khai, minh bạch và chuyên nghiệp. Ngoài ra, nhằm nhân rộng các điển hình trên toàn địa bàn, các đơn vị, địa phương cần kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác CCHC. Qua đó từng bước tạo ra nền hành chính ngày càng chuyên nghiệp, mang lại sự hài lòng cho người dân.

Hải Hằng