Sáng 2-6, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về các đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng Trung ương...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông qua dự thảo 6 đề án nhân sự khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Đề án nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh; Đề án nhân sự BTVTU; Đề án nhân sự Bí thư Tỉnh ủy; Đề án nhân sự Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đề án nhân sự Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Theo dự thảo Đề án nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh dự kiến nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ tỉnh gồm  51 đồng chí, BTVTU gồm 15 đồng chí (giảm 5%so với nhiêm kỳ 2015-2020 theo đúng quy định của Trung ương).

Sau khi nghe các dự thảo đề án, đã có 6 ý kiến thảo luận, đóng góp vào từng nội dung, trong đó tập trung vào quy định về số lượng, cơ cấu khối sở, ngành, các đảng bộ trực thuộc phải đảm bảo tính hợp lý, cân đối giữa các lĩnh vực.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Tiểu ban Nhân sự Đại hội và tinh thần nghiêm túc, tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến của các đại biểu. Các ý kiến tham gia cơ bản thống nhất với dự thảo các đề án trình tại Hội nghị; khẳng định nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần coi cán bộ và công tác cán bộ là “cái gốc của mọi công việc”, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

Hội nghị cũng nhất trí, tiêu chuẩn nhân sự tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, BTVTU, Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đảm nhận các chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy trên cơ sở các tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực của Tiểu ban Nhân sự) tiếp thu tối đa ý kiến tham gia của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện và ban hành các đề án nhân sự đại hội, làm cơ sở thực hiện các quy trình nhân sự tiếp theo.

Hằng Nga