Đây là tổng nguồn vốn huyện Định Hoá huy động để thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư từ năm 2016 tới nay. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể, huyện Định Hóa đã chỉ đạo khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư của Trung ương và tỉnh để tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội và các công trình trọng điểm.

Đến nay, nhiều công trình đã hoàn thành và đưa vào hoạt động như: Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1 qua huyện Định Hoá, Trung tâm Văn hoá - Thể thao; hồ Đèo Phượng, hồ Đồng Lá, Bến xe khách Định Hoá; kè chống xói lở bờ sông Chu; đường Tân Thịnh - Khe Thí… Cùng với đó, huyện cũng quan tâm đầu tư vào hạ tầng giao thông với hơn 200km đường xóm và liên xóm được đổ bê tông; hỗ trợ nhân dân xây nhà văn hóa. Đến nay 100% xã trên địa bàn huyïån Định hóa có đường bê tông và đường nhựa đến trung tâm; 90% tuyến đường liên thông, liên xóm được cứng hóa...

Minh Hằng
(Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên)