Chiều 9-7, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới (Chỉ thị số 21-CT/TW); triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có lãnh đạo Công an tỉnh và đại diện một số ngành, đơn vị, địa phương.

Theo đánh giá tại Hội nghị, sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng, chống ma túy đã được nâng lên; công tác này thu được nhiều kết quả quan trọng: Lực lượng chức năng đã bắt giữ trên 200.000 vụ với hơn 300.000 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ trên 7.600kg hê-rô-in, 850kg thuốc phiện và 4,3 triệu viên ma túy tổng hợp; công tác điều tra, truy tố và xét xử tội phạm về ma túy được tiến hành kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Hợp tác quốc tế trong công tác này được tăng cường, mở rộng... 

Đối với tỉnh Thái Nguyên, cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW một cách đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; nhiều địa phương xây dựng được đề án phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm về ma túy được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ; lực lượng nòng cốt và xung kích tham gia phòng, chống ma túy được tăng cường. Kết quả 10 năm qua đã phát hiện, bắt giữ trên 4.000 vụ với gần 5.000 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy; tang vật thu giữ gần 500 bánh hê-rô-in. Đến nay, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra tình trạng tội phạm và người nghiện ma túy tập trung hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu các địa phương, ngành chức năng cần chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại, khó khăn trong công tác phòng, chống ma túy và kiến nghị các giải pháp khắc phục. Đồng thời, tập trung phân tích, đánh giá, dự báo những vấn đề mới trong công tác này, từ đó tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy...

 

Dũng Minh
(CA tỉnh Thái Nguyên)