Tổng kinh phí đầu tư xây dựng công trình trên 300 tỷ đồng (bao gồm cả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng); quy mô công trình thiết kế đồng bộ với đường Việt Bắc, giai đoạn 1.
Tổng kinh phí đầu tư xây dựng công trình trên 300 tỷ đồng (bao gồm cả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng); quy mô công trình thiết kế đồng bộ với đường Việt Bắc, giai đoạn 1.

Đại diện Ban quản lý Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, T.P Thái Nguyên) cho biết: Việc thi công hạng mục nâng cấp đường Việt Bắc, giai đoạn 2 đang được đẩy nhanh tiến độ. Hiện, các nhà thầu đã san lấp được 3,6 km nền đường.

Công trình nâng cấp đường Việt Bắc, giai đoạn 2 là một trong những hạng mục thuộc Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên”. Công trình có chiều dài 6 km, điểm đầu giao với đường Thống Nhất (gần Khu dân cư số 1, phường Tân Lập) điểm cuối giao với Quốc lộ 3 (khu Phố Hương, phường Trung Thành). Trong đó, bề rộng nền đường 22m, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mặt, nước thải, hệ thống hào kỹ thuật, hàng rào chắn đường sắt và đường bộ, hệ thống vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông… đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng công trình trên 300 tỷ đồng (bao gồm cả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng); quy mô công trình thiết kế đồng bộ với đường Việt Bắc, giai đoạn 1.

Thời gian qua, công trình đánh giá thực hiện chậm tiến độ. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch COVID-19; cùng với đó, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vướng mắc. Để hoàn thành công trình, T.P Thái Nguyên đang nỗ lực giải quyết dứt điểm vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng và chỉ đạo Ban quản lý Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, T.P Thái Nguyên tháo gỡ khó khăn, đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện để phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2021.

Sông Hương