Trình diễn hai mô hình giống lúa mới
Cập nhật ngày: 10/09/2020 08:08
Lãnh đạo T.X Phổ Yên cùng cơ quan chuyên môn tham quan mô hình trình diễn giống lúa VNR20 tại xóm Đầm Mương, xã Minh Đức
Lãnh đạo T.X Phổ Yên cùng cơ quan chuyên môn tham quan mô hình trình diễn giống lúa VNR20 tại xóm Đầm Mương, xã Minh Đức

Vụ mùa năm nay, T.X Phổ Yên đã thực hiện hai mô hình trình diễn giống lúa thuần chất lượng cao, gồm: giống lúa VNR20 với diện tích 8ha tại xóm Đầm Mương, xã Minh Đức và giống lúa Dự hương 8 với diện tích 2ha tại xóm Trung Hoa, xã Trung Thành.

Tham gia mô hình, 92 hộ dân được hỗ trợ 100% kinh phí mua giống, vật tư và được tập huấn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Hiện nay, diện tích lúa trên đang trong giai đoạn chín sáp và chuẩn bị cho thu hoạch. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, hai giống lúa trên có nhiều ưu điểm, trong đó nổi bật là cứng cây, chống đổ tốt; ít bị sâu bệnh và khả năng thích ứng rộng. Năng suất dự ước đạt 2,6 tạ/sào đối với giống lúa VNR20 và trên 2,1 tạ/sào đối với giống lúa Dự hương 8.  

Thành công từ các mô hình trình diễn sẽ làm cơ sở để nhân rộng trên địa bàn, góp phần chuyển đổi cơ cấu giống lúa theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, nâng cao thu nhập cho người dân.  

 

 

 

Trịnh Phương