Từ nguồn kinh phí miễn thủy lợi phí và hỗ trợ đất lúa năm 2020, huyện Đồng Hỷ đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp 8 công trình thủy lợi, với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng.

5 công trình khởi công nâng cấp, sửa chữa năm 2020 gồm: tuyến kênh mương xóm Kim Cương, xã Cây Thị; tuyến kênh mương, trạm bơm Tân Yên, xã Hòa Bình; tuyến kênh mương hồ Làng Nậm, xã Hóa Trung; sửa chữa đập dâng và tuyến kênh mương xóm Hồng Phong, xã Tân  Long; tuyến kênh mương xóm Cao Phong, xã Hợp Tiến. Có 3 công trình chuyển tiếp năm 2019, gồm: sửa chữa kênh mương nội đồng xã Minh Lập; kênh mương xóm Hồng Phong, xã Tân Long và sửa chữa đập dâng đội 1, đội 3, xóm Mỏ Sắt, xã Hợp Tiến. Đến nay, 3 công trình chuyển tiếp đã hoàn thành chờ phê duyệt quyết toán.

Hiện nay, 5 công trình xây mới đang được các phòng chuyên môn của huyện tiến hành các bước để chuẩn bị khởi công. Dự kiến, đầu tháng 10 sẽ xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2020.

Chung An