Ngày 22-9, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp - PTNT đã đi kiểm tra thực tế tại một số cơ sở, mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn T.P Thái Nguyên, gồm: Mô hình trồng dưa lê ứng dụng công nghệ cao trong nhà kính ở xóm Thịnh Mỹ, xã Thịnh Đức; HTX Tâm Trà Thái ở xã Tân Cương và Công ty CP Chè Tân Cương - Hoàng Bình ở xã Quyết Thắng. Đây đều là những mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Trong dịp này, đại diện các đơn vị mong muốn trong thời gian tới tiếp tục được Sở Nông nghiệp - PTNT quan tâm hỗ trợ nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, kho bảo quản sản phẩm, phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái… Lãnh đạo Sở Nông nghiệp - PTNT đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, đa dạng về mẫu mã và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Đối với những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, Sở sẽ nghiên cứu, triển khai các giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Lương Hạnh