Căn cứ Quyết định số 1096/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ngày 26-4-2020 về việc quy định giờ làm việc theo mùa, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thông báo thời gian làm việc mùa đông năm 2020 của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kể từ ngày 15/10/2020 đến ngày 14/4/2021, giờ làm việc mùa đông được thực hiện như sau:

- Buổi sáng: Từ 7h30' đến 11h30'.

- Buổi chiều: Từ 13h00' đến 17h00'.

Thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn được biết, tổ chức thực hiện./.

TNĐT