Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân.

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo mà đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức chiều 18-1. Dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Năm 2020, Đảng ủy Khối, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, đoanh nghiệp trong khối đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tạo sự chuyển biến rõ rệt trên tất cả các mặt công tác. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể được chú trọng và đạt được kết quả tích cực. Trong năm, có 98,6% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 98,35% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 133 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được đặc biệt chú trọng và thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, Đảng ủy Khối cũng chỉ rõ những hạn chế như: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, quá trình làm thủ tục đề nghị kết nạp đảng ở một số tổ chức đảng còn lúng túng; hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở cấp cơ sở còn hạn chế.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối đã triển khai nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2021 với 7 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu 95% số cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trở lên; kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối đầu nhiệm kỳ…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn đã đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đảng ủy Khối trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu trên các mặt công tác, đặc biệt là trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; công tác lãnh đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác cải cách hành chính. Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí đề nghị Đảng ủy khối tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; khơi dậy tinh thần cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tập trung đổi mới lề lối, phương pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác kiểm tra giám sát coi đây là "thanh bảo kiếm" trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 1 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền 2015-2019; 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho 19 tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2020 và 40 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2016-2020.

Hằng Nga