Đồng chí Lưu Trí Vượng (đứng giữa), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND T.P Sông Công khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Đồng chí Lưu Trí Vượng (đứng giữa), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND T.P Sông Công khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng 27-1, HĐND T.P Sông Công khóa VII đã tổ chức Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã thực hiện quy trình bầu đồng chí Lưu Trí Vượng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố. Kết quả, đồng chí Lưu Trí Vượng đã trúng cử chức Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Trước đó, đồng chí Đào Duy Anh, Phó Chủ tịch UBND T.P Sông Công được điều động giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 1/10/2020. Do vậy, T.P Sông Công khuyết một Phó Chủ tịch UBND thành phố. Việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND là việc cần thiết để sự điều hành hoạt động của thành phố được hiệu quả hơn.

Vi Vân